مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی فیراکاپ آزاد ایران

با لیگ‌های ربات‌های دانش‌آموزی فیرا آشنا شوید.

المپیک ربات های انسان نما (دانش‌آموزی)
ماموریت غیرممکن
جنگنده هوشمند
ربات های ورزشی
امداد و مدیریت بحران

سایر لیگ‌های موضوعی

ربات‌های ورزشی فیرا
ربات‌های چالشی فیرا
ربات‌های پرنده فیرا